Informatie opleidingen

WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER MOGELIJK?

Muziekvereniging Animato Nistelrode voorziet zelf in een muziekopleiding en heeft als doel het professioneel, en tegen zo laag mogelijke tarieven, opleiden van (aankomende) muzikanten voor het fanfareorkest of de slagwerkgroep. De opleidingen worden in Nistelrode gegeven door professionele leerkrachten. Er wordt individueel of in groepsverband lesgegeven. De opleiding biedt mogelijkheden voor ieder talent en iedere leeftijd. In de eerste plaats voor de jeugd van ca. 8/9 tot 18 jaar uit Nistelrode. Maar ook voor volwassenen bestaat de mogelijkheid om aan een muzikale carrière te beginnen of deze te vervolmaken.

We bieden een instrumentale opleiding voor slagwerk en blaasinstrumenten aan. Daarnaast zijn er ook theorielessen.

Instrumentale opleiding

·        Algemeen

Een goede leeftijd om met het instrumentaal onderwijs te beginnen is (vanaf) circa 9 jaar. Er worden individuele lessen aangeboden en soms bieden we in het begin groepslessen aan. In een groepsles krijgen maximaal 3 leerlingen gezamenlijk 30 minuten les. Individuele lessen duren afhankelijk van de leerfase 20 tot 30 minuten.
Aan het begin van het opleidingsjaar zal commissie opleidingen samen met de docent(e) en de leerling(e) en de ouder/verzorger(s) de dag en de exacte tijd van de wekelijkse les vaststellen waarbij er uiteraard rekening gehouden wordt met de schooltijden.
Na een bepaalde lesfase sluiten we af met een examen. De verschillende niveaus zijn Bouwstenen (alleen slagwerk), A-, B-, C-, of D-examen. Het is gebruikelijk om 1 keer in de 2 jaar examen te doen, echter dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling. Hierop word je door je docent voorbereid.

·        Opleiding slagwerk

De opleiding is bedoeld voor leerlingen die slagwerker willen worden bij de slagwerkgroep of bij het fanfareorkest. Er zijn tal van mogelijkheden. Als basisinstrument wordt gestart met de kleine trom. Daarna kan worden doorgestroomd naar andere slagwerkinstrumenten (drumstel, grote trom, etc.) of naar melodisch slagwerk (xylofoon, pauken etc).

·        Opleiding blaasinstrument

De opleiding leidt op tot muzikant bij het fanfareorkest. Ook hier zijn er tal van mogelijkheden en instrumenten. We kennen de bugel, trompet, hoorn, trombone, bariton en bas en verder de sopraan-, alt-, tenorsaxofoon. Op het inschrijfformulier kun je je voorkeur kenbaar maken. In overleg met de docenten wordt dan een keuze gemaakt voor het instrument dat het beste bij je past en afhankelijk van beschikbaarheid en behoefte bij het fanfareorkest.

·        Opleiding blokfluit

Muziekvereniging Animato Nistelrode biedt ook de mogelijkheid om vanaf groep 4 te starten met blokfluitles. De blokfluit is een ideaal instrument om kennis te maken met muziek. Je kunt er al snel een liedje op spelen. Het is een populair opstartinstrument ter voorbereiding op het leren spelen op een ander instrument. De lessen zijn in kleine groepjes.

Voordelen muziekopleiding

Een muziekopleiding via Muziekvereniging Animato Nistelrode levert een aantal voordelen op:

• De leerling(e) krijgt een instrument in bruikleen van de muziekvereniging. Hiervan kan worden afgeweken. De voorwaarden kunnen per instrumentsoort verschillen. Het maken van een goede instrumentkeuze is dus om meerdere redenen zeer belangrijk.
• De lesgelden worden zo laag mogelijk gehouden. Dankzij subsidie van de Gemeente Bernheze en een bijdrage van de Stichting Cultuurevenementen Nistelrode is dit mogelijk.
• De muzieklessen zijn in Nistelrode in CC Nesterlé.
• De muzieklessen worden gegeven door professionele docenten.

Theorielessen

De opleidingen slagwerk en blaasinstrument leiden op voor het Bouwsteendiploma en de landelijke A-, B-, C-, en D-diploma’s. Hiervoor is ook theoretische kennis vereist. Leerlingen worden hierop door hun docenten voorbereid. De theorie wordt tijdens de muziekles of afhankelijk van het aantal leerlingen in groepslessen aangeboden. Alle theorie die nodig is om muziek te kunnen maken en om uiteindelijk examen te doen wordt dan behandeld.

JEUGDORKEST EN (OPSTAP)JEUGDSLAGWERKGROEP

Naast de individuele wekelijkse lessen nemen de leerlingen (afhankelijk van het aantal leerlingen) na verloop van tijd ook deel aan het jeugdorkest of een (opstap)jeugdslagwerkgroep of verschillende leerlingengroepen. Er wordt van je verwacht dat je meespeelt in de verschillende groepen van de slagwerkgroep of fanfare.
Deelname aan jeugdorkest/jeugdslagwerkgroep na ongeveer een ½ jaar les en afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling en het fanfareorkest vanaf A+ (diploma A + een jaar les). Dit geldt zowel voor fanfareorkest als slagwerkgroep.
Met deze orkesten treden we ook regelmatig naar buiten voor een optreden of concert.

DE KOSTEN

  • Opleiding blaasinstrument of slagwerk

De kosten bedragen, op basis van 40 wekelijkse lessen van 30 minuten, € 250,00 per jaar. Leerlingen die in de leerfase Bouwstenen of A bezig zijn krijgen 20 minuten les, in leerfase B of C 25 minuten en leerfase D 30 minuten. In sommige gevallen worden groepslessen gegeven en worden de kosten verdeeld over de leerlingen. Het lesgeld is hierop aangepast. De instrumenten worden door de vereniging in bruikleen gegeven. Het eerste lesboek wordt door de vereniging aangeschaft en krijg je in bruikleen. De overige en volgende lesmaterialen zijn voor rekening van de leerling.

Bij het starten van een muziekopleiding binnen onze vereniging ben je direct lid van Muziekvereniging Animato Nistelrode. Voor het lidmaatschap (van een aspirant lid) wordt een jaarlijks bedrag van € 35,00 in rekening gebracht.

Naast de muziekles spelen de leerlingen na verloop van tijd en afhankelijk van het aantal leerlingen ook mee in een Jeugdorkest, (opstap)Jeugdslagwerkgroep of leerlingengroepje.

  • Theorielessen en examens

Het is belangrijk dat leerlingen gestimuleerd worden om op een steeds hoger niveau muziek te maken en te werken voor een examen. Dit is in het belang van de ontwikkeling van de leerling zelf, maar zeker ook voor een hoger niveau van fanfareorkest en slagwerkgroep. Om leerlingen te stimuleren examens te doen worden de kosten van de muziekexamens laag gehouden. De kosten voor ouders/leerlingen voor theorielessen, theorie- en praktijkexamen zijn samen €30 euro (uitzondering bouwsteenexamen €25). De vereniging betaalt de rest van de kosten. De kosten voor theorieboeken worden nog apart in rekening gebracht. Kosten voor mondelinge examens vallen hier buiten.

INSCHRIJVEN

Inschrijven is mogelijk door een aanmeldingsformulier in te vullen via onze website www.animatonistelrode.nl/opleidingen/aanmeldformulier opleidingen of door HIER te klikken.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen of contact opnemen met:

opleidingen@animatonistelrode.nl

Commissie opleidingen bestaat uit Chantal Cuijpers-Brabander, Daniëlle Dortmans en Marianne Jacobs. Commissie opleidingen regelt binnen Muziekvereniging Animato Nistelrode alle zaken voor de leerlingen met betrekking tot de muzieklessen en jeugdgroepen.

(Onder voorbehoud van wijzingen; aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.)

Scroll Up